Istorija blaženog kupališta i ideje wellnessa poznata je još čoveku iz stare ere. Tako je Stari Rim i bio poznat po termama, koje su služile za održavanje higijene i za očuvanje zdravlja, a ujedno i kao mesto okupljanja i druženja. Srednji vek značajno je satanizovao kupališnu kulturu, dok su sami pojmovi opuštanja i uživanja proglašeni za bogohulnu neprihvatljivost. Dolaskom preporoda, odnosno, u doba renesanse, razvojem nauke, na-ročito medicine, značaj kupališta nanovo postaje deo svakodnevne kulture tako što se otkriva njegovo blagotvorno delovanje na zdravlje čoveka. U moderno doba, doba ubrzanog tehnološkog napretka, kupališta kao mesta za celovit oporavak duha i tela počinju da se otvaraju širom Evrope i to pod stručnim rukovodstvom zdravstvenog osoblja - lekara, fizioterapeuta i kozmetičara.

Pored blagodati koje savremena spa filozofija nudi, po ugledu na istorijsku građu kapališta kao ljudske neminovne potrebe, po zdravlje našeg tela ona ujedno, zasigurno hedonistički, celiva i našu dušu.

Wellness, kao pojam u komplementarnoj medicini označava zdravu ravnotežu između tela, duha i duše koja dovodi do ukupnog osećanja dobrobiti. Termin je, u ovom smislu, prvi put upotrebio Halbert Dunn pedesetih godina prošlog veka u SAD. Dunn veruje, da se pojam zdravlja može proširiti van granica modela tradicionalne medicine po kojoj je konačan cilj koji treba da postignemo »ne-bolesno stanje«. Dr. Halbert Dunn dao je i definiciju wellness-a kao »stanja savršene usklađenosti telesnog, duhovnog i socijalnog dobrog osećanja«. Wellness je pokret koji se zalaže za poboljšanje ukupne dobrobiti pojedinca brigom o sopstvenom telu, duhu i duši. Nacionalno udruženje za wellness u Singapuru je definisalo wellness kao “aktivni proces u kome se postaje svestan i prave se izbori uspešnijeg postojanja“. Insistira se na kompletnom biću i njegovom razvijanju i fokus pomera sa sagledavanja zdravlja samo kao odsustva bolesti.

Stoga je, uvođenjem spa programa u svoju delatnost, PROBEAUTY odlučio da misionar-ski brine ne samo o ljudskom telu, već i duši. Naši spa programski proizvodi svojim kvalitetom koji su pokazali na svetskom tržištu otvorili su nam put ka distributerskoj saradnji sa kvalitetnim i eminentnim spa centima širom Balkana- HRV, SRB, CG i BIH.