Uslovi korišćenja

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima.

Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih uslova i odredbi:

Povezano lice znači entitet koji kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog organa upravljanja .

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“) se odnosi na

PROBEAUTY DOO BEOGRAD – STARI GRAD, Beograd, Knez Mihailova 7

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Povratne informacije su povratne informacije, inovacije ili sugestije koje šaljete u vezi sa atributima, performansama ili karakteristikama naše Usluge.

Roba se odnosi na artikle koji se nude za prodaju na Servisu.

Porudžbine znače Vaš zahtev za kupovinu Usluge od nas.

Promocije se odnose na takmičenja, nagradne igre ili druge promocije koje se nude putem Usluge.

Usluga se odnosi na veb lokaciju.

Uslovi i odredbe (koji se takođe nazivaju „Uslovi“) znače ove Odredbe i uslove koji čine ceo ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge.

Usluga društvenih medija treće strane označava sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim.

Web lokacija se odnosi na Probeauty, dostupnom sa https://www.probeauty.rs/

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Priznanje

Ovo su Odredbe i uslovi koji regulišu korišćenje ove usluge i ugovor koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe određuju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i usaglašenošću sa ovim Uslovima i odredbama. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Odredbi i uslova, nećete moći da pristupite Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Servisa je takođe uslovljen Vašim prihvatanjem i usaglašenošću sa Politikom privatnosti Kompanije. Naša politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših ličnih podataka kada koristite aplikaciju ili veb lokaciju i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti pre korišćenja naše usluge.

Vaše informacije

Ako želite da poručite uslugu na našem Servisu, od vas će se možda tražiti da dostavite određene informacije relevantne za Vašu porudžbinu uključujući, bez ograničenja, Vaše ime, Vašu e-poštu, Vaš broj telefona.

Dostupnost usluga

Greške u opisu ili cenama usluga

Greške u vašem nalogu

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu porudžbinu ako postoji sumnja na prevaru.

Vaša prava na otkazivanje porudžbine

Sve usluge koje kupite mogu se vratiti samo u skladu sa ovim uslovima i odredbama i našom politikom vraćanja.

Naša Politika vraćanja čini deo ovih Odredbi i uslova. Molimo pročitajte našu Politiku vraćanja da biste saznali više o svom pravu da otkažete svoju porudžbinu.

Dostupnost, greške i netačnosti

Stalno ažuriramo našu ponudu na platformi za uslugu. Usluge dostupne na našoj platformi mogu biti pogrešno ocenjene, netačno opisane ili nedostupne, a može doći do kašnjenja u ažuriranju informacija u vezi sa našom uslugom i u našem oglašavanju na drugim veb lokacijama.

Ne možemo i ne garantujemo za tačnost ili potpunost bilo koje informacije, uključujući cene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo da promenimo ili ažuriramo informacije i da ispravimo greške, netačnosti ili propuste u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Politika cena

Kompanija zadržava pravo da revidira svoje cene u bilo kom trenutku pre prihvatanja Porudžbine.

Promocije

Sve promocije koje su dostupne preko Usluge mogu biti regulisane pravilima koja su odvojena od ovih Uslova.

Ako učestvujete u bilo kojoj promociji, molimo vas da pregledate primenljiva pravila kao i našu politiku privatnosti. Ako su pravila za promociju u suprotnosti sa ovim Uslovima, primenjuju se pravila promocije.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj (isključujući Sadržaj koji obezbeđujete Vi ili drugi korisnici), karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Kompanije i njenih davalaca licence.

Usluga je zaštićena autorskim pravima, žigom i drugim zakonima zemlje i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i robni izgled se ne smeju koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije.

Vaše povratne informacije za nas

Vi dodeljujete sva prava, vlasništvo i interese u svim povratnim informacijama koje date Kompaniji. Ako je iz bilo kog razloga takvo dodeljivanje neefikasno, saglasni ste da Kompaniji dodelite neekskluzivno, trajno, neopozivo, besplatno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, otkrivanje, podlicenciranje, distribuciju, modifikaciju i iskorišćavanje takvih Povratnih informacija bez ograničenja.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može da sadrži veze ka veb lokacijama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom kompanije.

Kompanija nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posećujete.

Nadležno pravo

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulišu ove Uslove i vaše korišćenje usluge. Vaše korišćenje aplikacije takođe može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor u vezi sa Uslugom, saglasni ste da ćete prvo pokušati da rešite spor neformalno kontaktiranjem Kompanije.

Odvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neprimenljivom ili nevažećom, takva odredba će biti promenjena i tumačena kako bi se ostvarili ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i efektu.

Odricanje

Osim kako je ovde predviđeno, propust da se ostvari neko pravo ili da se zahteva ispunjenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na mogućnost strane da iskoristi takvo pravo ili zahteva takvo izvršenje u bilo kom trenutku nakon toga, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje svakog naknadnog kršenja.

Promene ovih uslova i odredbi

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu biće određeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, prestanite da koristite veb lokaciju i uslugu.